Rize haberleri Rize'nin en genç haber sitesinde

HAK-İŞ TOPLU İŞ SÖZLEŞME TALEPLERİNİ BAKANA İLETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan Başkanlığındaki HAK-İŞ heyeti kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin talebini iletmek üzere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi. İletilen teklifte başta Çaykur Mevsimlik işçileri olmak üzere, tüm mevsimlik işçiler için önemli taleplerde bulunuldu.

HAK-İŞ TOPLU İŞ SÖZLEŞME TALEPLERİNİ BAKANA İLETTİ

Konfederasyonumuza bağlı 62 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmeleri kapsamında Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Temmuz 2019 tarihinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a HAK-İŞ’in taleplerini iletti. Görüşmeye, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Şahin ve Settar Aslan ile kamu işyerlerinde örgütlü HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın Genel Başkan ve yöneticileri katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MEVSİMLİK VE GEÇİCİ İŞÇİLERE YÖNELİK TALEPLERİMİZ

Arslan, HAK-İŞ’in taleplerini de ana hatlarıyla basın mensuplarıyla paylaştı. Arslan, şunları kaydetti:

“Birincisi geçici ve mevsimlik işçilerimizin başta Orman Genel Müdürlüğü’nde çalışan yangın işçileri olmak üzere, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğü’nde çalışan arkadaşlarımızın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da vizelerinin verilip, 9 ay 29 gün çalışmalarını ÇAY-KUR’da da en az 6 aylık süreyle çalıştırılmaları konusundaki hem kararnamede yer alan hem de tarafımızla imzalanmış protokol ile desteklenmiş hususun yerine getirmesini istiyoruz. Şu ana kadar Maliye Bakanlığı’ndan bir vize kararı henüz çıkmadı. Dolayısıyla burada arkadaşlarımız büyük bir beklenti içerisinde. Orman Genel Müdürlüğü’nde yangınla mücadele ediyoruz. Bu gerçekten hem ülkemiz ormanları, hem ülkemizin güvenliği hem de çalışanlarımızın geleceği için son derece önemli. ÇAY-KUR’da şu anda arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Orada da sürelerin dikkate alınarak bir an evvel vizelerin verilmesini istiyoruz.

İlgili madde şu şekildedir; MADDE 8: - 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, çalışma süreleri 9 ay 29 güne kadar çıkartılan mevsimlik ve geçici işçi çalıştırma uygulamasının 9 ay 29 gün üzerinden devamlı hale getirilmesi; bu kapsamda ki işçiler arasında yeni işçi alımlarında geçici işçilerin daimi işçi kadrosuna geçirilmesi öncelikleri olacaktır. Kamuda çalışan mevsimlik ve geçici işlerin, iş akitleri askıya alındığı tarih itibariyle tekrar işe çağrılıncaya kadar boşta geçen sürelerinin sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması için çalışma heyetleri oluşturulur. Buna ilaveten kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm mevsimlik ve geçici işçilerinin daimi kadroya geçirilmesi için çalışmalar devam edecektir.

İkincisi 696 kararname ile kadro kapsamına alınan ve sayıları 1 milyonu bulan arkadaşlarımız ile kadro alamayan ve KİT’lerde kadro kapsamı dışında kalan arkadaşlarımızın 2018 yılı ücret zamları ne yazık ki Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 4 yüzde 4 şeklinde kalmıştır. HAK-İŞ olarak bu konuda yaptığımız pek çok görüşmeye rağmen, şu anada kadar bu arkadaşlarımızın enflasyon farkları ödenmedi. Biz 2020 Ekimini beklemeden bu yıl ki kamu

sözleşmelerinin içerisine bu arkadaşlarımızın da dahil edilerek kamuda yapılacak toplu iş sözleşmesi ile elde edilecek hakların ve sosyal hakların bu arkadaşlara da uygulanmasını talep ediyoruz. Gerçekten ciddi bir mağduriyet var. Binlerce arkadaşımızın bu konuda talepleri var.”

Yaklaşık 400 bin HAK-İŞ üyesinin özellikle enflasyon farkı talebine ilişkin dilekçeleri bulunduğunu ve bu dilekçelerin sadece görsellerini Sayın Bakan’a takdim ettiğini ifade eden Arslan, “HAK-İŞ’in büyük bir odası bu dilekçelerle dolu. Bakanlıkta uygun bir yer bulur bulunmaz bu dilekçeleri bakanlığa teslim edeceğiz. Bu arkadaşlarımızın talepleri de enflasyon farkının kendilerine ödenmesi ve çerçeve protokole kendilerinin dahil edilmesidir” dedi.

Taban Ücret ve İyileştirme Talebimiz

Arslan, HAK-İŞ’in ücret zamlarına ilişkin talebini de açıkladı. Arslan, şunları kaydetti:

“Biz kamuda 4.250 TL brütün altında ücret alan arkadaşlarımızın ücretlerinin öncelikli olarak 4.250 TL bürüte çekilmesini, bu yükseltmeden sonra tüm işçilerin toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki aylık çıplak brüt ücretlerine 360 TL, günlük brüt çıplak ücretlerine 12 TL iyileştirme yapılmasını, bu yükseltme ve iyileştirmeler yapıldıktan sonra işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine birinci altı ay için yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altıncı aylarda da enflasyon artı yüzde 5 refah payı ilave edilmesini talep ediyoruz.

Sosyal yardımlarda da bir kısım iyileştirmeler yaptık. Ek ödemeler daha öncede bir defa yapılıyordu. Bizim talebimiz mayıs ve eylül aylarında 1.250’şer TL’lik bir ek ödeme yapılması. Yine sosyal yardımlarda birinci yıl 575 TL, ikinci yıl 650 TL sosyal yardım, yemek yardımında yine brüt çalışma günleri için birinci yıl 20 TL, ikinci yıl 22 TL. Aile ve çocuk yardımı devlet memurlarına ödenen aile ve çocuk yardımı ödenmesini ancak eşleri de çalışıyorsa aynı yardımında eşlere de verilmesi ve bir de giyim yardımı konusunda 500 ve 600 TL olarak ödenmesini talep ediyoruz.”

Arslan, toplu iş sözleşmelerinde bunların dışındaki var olan maddelerin ücret zamları oranında artırılması, olmayanların da taleplerimiz dikkate alınarak dahil edilmesini istediklerini söyledi.

“696 KHK İle Kadroya Geçenler de Çerçeve Protokole Dahil Edilmeli”

Arslan, HAK-İŞ 2019 yılı kamu toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü kurulu tarafından hazırlanan teklifleri Sayın Bakan’a sunduklarını, ayrıca çalışma hayatının temel sorunları, toplu iş sözleşmesini doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren konulara ilişkin görüşlerini ifade ettiklerini söyledi. Kamu işyerlerindeki üyelerimizin yaşadıkları sorunları da dile getirdiklerini söyleyen Arslan, “696 sayılı Kararname ile kadro alan kamuda çalışan yaklaşık 1 milyona yakın arkadaşımızın yaşadığı sorunları ifade ettik ve onlar için kamu toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolüne dahil edilmesini istediğimiz hususları arz ettik” dedi.

Bakan Selçuk’un büyük bir dikkat ve nezaketle talep, teklif ve görüşlerimizi dinlediğini, notlar aldığını söyleyen Arslan, heyette bulunan sendikalarımızın başkan ve yöneticilerinin de kendi sendikaları ve işyerleri ile ilgili sorunlarını dile getirdiğini ifade etti. Arslan, “Son derece verimli, karşılıklı saygı ve sevgi içerisinde çok güzel bir toplantıyı sonuçlandırmış olduk” dedi.

“Masada Sonuçlandırılmasını Umut Ediyoruz”

Arslan, “Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bazı sendikalarımız son aşamaya geldiler. Bazıları grev, bazıları uyuşmazlık kararı alma aşamasında. Toplu iş sözleşmelerinin kısa zamanda, masada uzlaşma ile sonuçlandırılmasını umut ediyoruz. Sayın Bakanımız ile de bu duygu ve düşüncelerimizi paylaştık. HAK-İŞ, üyelerimizin razı olmadığı, çalışanların razı olmadığı hiçbir toplu iş sözleşmesini bugüne kadar imzalamamıştır, burada da üyelerimizin talepleri doğrultusunda, toplu sözleşme müzakerelerini sonuçlandırmak için çaba sarf edeceğiz. Umarım grev kararı, grev uygulaması yapılmadan toplu iş sözleşmelerini hep birlikte sonuçlandırmış oluruz” dedi.

2019 YILI KAMU KESİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK-İŞ KOORDİNASYON KURULU ÖNERİLERİ 1- TABAN ÜCRET Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki en düşük aylık brüt çıplak ücret 3.500 TL’ye çekilecektir. Toplu iş sözleşmesi imza tarihinden sonra işe alınanların da taban ücreti bu tutarın altında olamaz. 2- İYİLEŞTİRME Düşük ücretlerde çekme işlemi yapıldıktan sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki aylık çıplak brüt ücretlere 300 (üç yüz lira) TL iyileştirme yapılacaktır. 3- ÜCRET ZAMMI a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı İşçilerin (1. ve 2. fıkradaki) çekme ve iyileştirme yapıldıktan sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde işyerinde çalışan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için yüzde 15 oranında ücret zammı yapılır. b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl ikinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2019 indeks sayısının Aralık 2018 indeks sayısına göre değişim oranına yüzde 3 refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır. c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl birinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2019 indeks sayısının, Haziran 2019 indeks sayısına göre değişim oranına yüzde 3 refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır. d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl ikinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2020 indeks sayısının, Aralık 2019 indeks sayısına göre değişim oranına yüzde 3 refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır. • Yukarıda belirlenen zam oranları her toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi madde metni esas alınarak düzenlenecektir. 4- EK ÖDEME Bu çerçeve protokolü uyarınca bağıtlanacak toplu iş sözleşmelerinin kapsamındaki işçilere; her yılın Mayıs ayı içinde bir defaya mahsus olmak ve başkaca bir ödemeyi etkilememek üzere 1.500 TL “ek ödeme” yapılır. Bu ödemeden toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olan işçiler yararlanır. Bu ödeme, yıl içinde çalışılan süreyle orantılı olarak yapılır. 5- SOSYAL YARDIMLAR 1. Yıl 2. Yıl a) Sosyal Yardım 500 TL/ay 600 TL/Ay b) Yemek Parası 17 TL/ Gün 18 TL/ Gün c) Aile ve Çocuk Yardımı Devlet memurlarına verilen miktarda ödenir. d) Giyim Yardımı 500 TL/Yıl 600 TL/Yıl e) Yukarıda yer alan sosyal yardımlardan yüksek olanlar aynı miktarda artırılır. f) Yukarıda yer almayan sosyal yardımlara ücret zamları oranında zam yapılır. g) Yukarıda yer almayan ancak toplu iş sözleşmesinde yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olmayan ödemeler, doğum, ölüm, evlenme, yol yardımları ile prim, tazminat vb. ödemeler), taraflar arasında başka bir anlaşma yapılmamışsa, toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenir. 6- FARKLARIN ÖDENME ZAMANI: Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kurumların bütçe imkânları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir. 7- İŞYERİNE / İŞLETMEYE ÖZGÜ SORUNLAR İşyeri/işletme/işkoluna özgü ücret, iş riski analizi ve çalışma ilişkileri gibi sorunlar toplu iş sözleşmesinin tarafları arasında görüşülerek sonuca bağlanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan veya naklen/açıktan atanarak ya da kanunla geçiş yapan işçilerin toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve menfaatleri (intibakı), gittikleri işyerindeki benzer işçilerin durumu ve geldikleri işyerlerindeki hizmet yılları emsal alınarak yapılır. 8- DAİMİ İŞÇİ KADROSUNA ALINAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN DURUMU 696 sayılı KHK kapsamında daimi işçi kadrolarına geçirilen taşeron işçileri, kanuni düzenleme yapılarak, asıl işyerinde geçerli toplu iş sözleşmesi kapsamında işbu “çerçeve anlaşma protokolü ile belirlenen ücret ve sosyal yardım ödemelerinden faydalanırlar. 9- 696 SAYILI KHK KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞERON İŞÇİLERİ 696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan alt işveren (taşeron) işçilerinin daimi işçi kadrolarına geçirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. 10- YETKİ UYUŞMAZLIĞI DEVAM EDEN İŞYERLERİ Yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde çalışan işçilere işbu “çerçeve anlaşma protokolü ile belirlenen ücret ve sosyal yardım artışları avans niteliğinde ödenir. 11- GEÇİCİ İŞÇİLER Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçiler içinden, kurumunca ihtiyaç duyulanlar daimi işçi kadrolarına geçirilirler. 12- SENDİKA BÖLGE, İL ve İLÇE TEMSİLCİLERİNİN DURUMU Sendikanın şubesi bulunmayan bölge, il ve ilçelerde; bölge, il ve ilçe temsilciliği kurulabilir. Bölge, il veya ilçe temsilciliğinin faaliyet alanındaki üye sayısı 100 ve daha fazla ise sendikanın bölge, il veya ilçe temsilcisi haftada 8,5 saat; 100’ün altında ise haftada 4 saat izinli sayılır. Bölge, il ve ilçe temsilcileri bu sürelerde fiilen çalışmış gibi kabul edilir ve ücretleri buna göre ödenir.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 2019 YILI KAMU KESİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ 1. TABAN ÜCRET ve İYİLEŞTİRME Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki sendika üyesi işçilerin en düşük aylık brüt çıplak ücretleri 4.250 TL’ye, en düşük günlük brüt çıplak ücretleri 141,66 TL’ye yükseltilecektir. Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden sonra işe alınanların da taban ücreti bu tutarın altında olamaz. Bu yükseltmeden sonra, tüm işçilerin toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki aylık çıplak brüt ücretlerine 360 (üç yüz altmış lira) TL, günlük brüt çıplak ücretlerine 12,00 TL iyileştirme yapılacaktır. 2. 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN TABAN ÜCRETİ VE İYİLEŞTİRME 696 KHK ile geçişi yapılan işçilerin günlük ücretleri, alt işveren firmalar yanında çalıştığı süre dikkate alınarak tespit edilecek kıdemine karşılık gelen emsal işçinin günlük çıplak ücretine yükseltilir. Bu kapsamda eşit işe eşit ücret prensibi doğrultusunda gerekli işlemler yapılır. 3. ÜCRET ZAMMI a. Birinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı İşçilerin (1.Fıkradaki) yükseltme ve iyileştirme yapıldıktan sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde işyerinde çalışan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için yüzde 15 oranında ücret zammı yapılır. b. Birinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl ikinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2019 indeks sayısının Aralık 2018 indeks sayısına göre değişim oranına yüzde 5 (beş) refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır. c. İkinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl birinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2019 indeks sayısının, Haziran 2019 indeks sayısına göre değişim oranına yüzde 5 (beş) refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır. d. İkinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl birinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2020 indeks sayısının, Aralık 2019 indeks sayısına göre değişim oranına yüzde 5 (beş) refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır. Yukarıda belirlenen zam oranları her toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi madde metni esas alınarak düzenlenecektir. 4. EK ÖDEME Bu çerçeve protokolü uyarınca bağıtlanacak toplu iş sözleşmelerinin kapsamındaki işçilere; her yılın Mayıs ve Eylül ayları içinde birer defaya mahsus olmak ve başkaca bir ödemeyi etkilememek üzere 1.250 TL toplamda 2.500 TL ‘ek ödeme’ yapılır. Bu ödemeden toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olan işçiler yararlanır. Bu ödeme, kıstelyevm şeklinde uygulanmaz. 5. SOSYAL YARDIMLAR 1 YIL 2 YIL a. Sosyal Yardım 575 TL/ay 650 TL/ay b. Yemek Parası 20 TL/gün 22 TL/gün c. Aile ve Çocuk Yardımı Devlet memurlarına verilen miktar net olarak ödenir. Bu yardımdan aynı toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan eşler de ayrı ayrı yararlanır. d. Giyim Yardımı 500 TL/yıl 600 TL/yıl e. Yukarıdaki yer alan sosyal yardımlardan yüksek olanlar sözleşmede belirlenen zam oranı miktarında artırılır. f. Yukarıda yer almayan sosyal yardımlara ücret zamları oranında zam yapılır. g. Yukarıda yer almayan ancak toplu iş sözleşmesinde yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olmayan ödemeler, doğum, ölüm, evlenme, yol yardımları ile prim, tazminat vb ödemeler) taraflar arasında başka bir anlaşma yapılmamışsa toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak ödenir. 6. FARKLARIN ÖDENME ZAMANI Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kurumların bütçe imkanları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir. 7. İŞYERİNE / İŞLETMEYE ÖZGÜ SORUNLAR İşyeri / işletme / işkoluna özgü ücret ve diğer hak edişler, iş riski analizi, görev tanımı ve mesai düzenlemeleri ile çalışma ilişkileri gibi sorunlar toplu iş sözleşmesinin tarafları arasında görüşülerek sonuca bağlanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan veya naklen/açıktan atanarak ya da kanunla geçiş yapan işçilerin toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve menfaatleri (intibakı) gittikleri işyerindeki benzer işçilerin durumu ve geldikleri işyerlerindeki sigorta başlangıç tarihlerine göre hizmet yılları emsal alınarak yapılır. 8. MEVSİMLİK ve GEÇİCİ İŞÇİLER - 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, çalışma süreleri 9 ay 29 güne kadar çıkartılan mevsimlik ve geçici işçi çalıştırma uygulamasının 9 ay 29 gün üzerinden devamlı hale getirilmesi; bu kapsamda ki işçiler arasında yeni işçi alımlarında geçici işçilerin daimi işçi kadrosuna geçirilmesi öncelikleri olacaktır. Kamuda çalışan mevsimlik ve geçici işlerin, iş akitleri askıya alındığı tarih itibariyle tekrar işe çağrılıncaya kadar boşta geçen sürelerinin sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması için çalışma heyetleri oluşturulur. Buna ilaveten kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm mevsimlik ve geçici işçilerinin daimi kadroya geçirilmesi için çalışmalar devam edecektir. 9. DAİMİ İŞÇİ KADROSUNA ALINAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN DURUMU Bu sözleşme ile 696 sayılı KHK kapsamında daimi işçi kadrolarına geçirilen işçiler hakkında kanuni düzenleme yapılarak, işyeri/işletmede geçerli toplu iş sözleşmesi kapsamında işbu çerçeve anlaşma protokolü ile belirlenen ücret, sosyal yardım ödemeleri ve idari maddeler aynen uygulanır. - 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin 2019-2020 yılında almış oldukları yüzde 4+4 ücret zamlarının Kamu çerçeve protokol sözleşmesinde revize edilerek oluşan enflasyon farkları ile refah payından yararlanır. Bu kapsamda kadroya geçirilen işçilerin, kadro karşılığı unvan ve görev tanımları yapılır, ayrıca yapılan bu tanımlama Bakanlığın elektronik personel sistemine uyarlanarak, toplu iş sözleşmesindeki maaş ve özlük haklarına kavuşturulurlar. - 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin uygulamadan kaynaklı bütün problemlerin giderilmesi için ilgili Bakanlıklarda komisyonların kurulması gerekmektedir. 10. 696 SAYILI KHK KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞERON İŞÇİLERİ Tüm taşeron işçilerin kamuda kadroya geçilmesi hedefi ile 696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan alt işveren işçilerinin (KİT’ler, HBYS çalışanları, Çağrı Hizmetleri Çalışanları, Personel gideri yüzde 70 in altında kalan hizmet alımlarında çalışanlar, yemekhane hizmetleri ve araçlı hizmet alımlarında çalışanlar) daimi işçi kadrolarına geçirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. 11. ÜCRETSİZ İZİN DURUMLARI Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilere; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek kendisi veya eşinin, anne, başa, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirme veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde bu hallerin doktor raporu ile belgelendirilmesi şartı ile işçinin isteği üzerine en çok 6 (altı) aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir. 12. TAYİN VE BECAYİS Eşleri zorunlu tayin gerektiren işlerde çalışan işçiler ile şehit eşleri, 15 Temmuz gazileri ve sağlık sorunları yada geçerli yargı kararları nedeniyle tayin ve becayiş hakkına ihtiyaç duyan personellere öncelik tanımak kaydıyla tayin ve becayiş konularında düzenleme yapılacaktır. 13. YETKİ UYUŞMAZLIĞI DEVAM EDEN İŞYERLERİ Yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde çalışan işçilere (696 sayılı KHK ile kadroya alınan ve halen süresi sona erecek Toplu İş Sözleşmesinden yararlanan işçilerde dahil olmak üzere) işbu çerçeve anlaşma protokolü ile belirlenen ücret ve sosyal yardım artışları avans niteliğinde ödenir. 14. SENDİKA BÖLGE, İL ve İLÇE TEMSİLCİLERİNİN DURUMU Şubesi bulunmayan sendikalar, bölge, il ve ilçelerde; bölge, il ve ilçe temsilciliği kurabilir. Bölge, il veya ilçe temsilciliğinin faaliyet alanındaki toplu iş sözleşmesinin tarafı sendikanın, üye sayısı 100 ve daha fazla ise sendikanın bölge, il veya ilçe temsilcisi haftada 8,5 saat; 100’ün altında ise haftada 4 saat izinli sayılır. Bölge, il ve ilçe temsilcileri bu sürelerde fiilen çalışmış gibi kabul edilir ve ücretleri buna göre ödenir. 15. DAİRELERİN KURULMASI Bakanlıklar nezdinde, 4857 sayılı İş Kanununa tabi çalışan ve işyerinin kurulu olduğu asıl iş kolunda çalışan işçilere yönelik olarak gerekli dairelerin oluşturulması çalışmaları yapılacaktır. 16. KIDEM TAZMİNATI Kıdem tazminatı, istisnasız her bir çalışan için güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı bir sistemin geliştirilmesini amaçlayan çalışmalar yapılacaktır. 17. ÜCRETLERDEKİ AĞIR VERGİ YÜKÜ İşçilerin ücretlerinden alınan ağır vergi oranlarına ilişkin olarak vergi oranlarının yeniden düzenlenerek düşürülmesini, adil, hakkaniyetli yeni bir vergi sistemine geçilmesi çalışmaları yapılacaktır. 18. ARA DİNLENME Sağlık Hizmetleri başta olmak üzere hizmetin kesintisiz/süreklilik arz ettiği işlerde çalışan işçilerin ara dinlenme süreleri iş saatinden sayılacaktır. 19. STATÜ VE MESAİ DENKLEŞTİRME Acil Sağlık Hizmetlerinde ve bağlı birimlerinde çalışmakta olan işçilerin çalışma şartları ve mesai süreleri aynı işi yapan farklı statüdeki çalışanlar ile denkleştirilmesi hususunda gerekli mevzuat değişikliği yapılacaktır. 20. GÜVENLİK KİMLİK ALIMI İÇİN İZİN VERİLMESİ Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan işçilerden, 5188 sayılı Kanun gereğince her 5 yılda bir kimlik yenileme eğitiminin her hangi bir sebepten dolayı mevcuttaki kimliğinin son geçerlilik süresini aşması, başvuru ve müracaatlarını yapmış olmasına rağmen kanuni ve hukuki süreçlerden kaynaklanan kimliğini alamaması durumunda, işçiye yeni kimliğini alana kadar aşan süreden itibaren 1 (bir) yıl kadar ücretsiz izin verilir. Özel güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı kanun gereğince 5 yılda bir yapılan yenileme eğitim süresince ücretli izinli sayılır. Ayrıca ücreti ve harçları işverence karşılanır.

HABERE AİT RESİMLER

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Cuma namazı Önlemler alındığı takdirde kılınabilir mi?

yukarı çık