Birçok Kamu Görevlisi Evi Olduğu Halde Lojmana Müracaat Ediyor !
Rize
Haber
24 Ocak 2016 - Pazar 19:04 Bu haber 3828 kez okundu
 
Birçok Kamu Görevlisi Evi Olduğu Halde Lojmana Müracaat Ediyor !
EKONOMİ Haberi
Birçok Kamu Görevlisi Evi Olduğu Halde Lojmana Müracaat Ediyor !

Birçok kamu görevlisi evi olduğu halde lojmana müracaat etmekte ve lojman çıkınca da evini kiraya vermektedir. Kimisi de kurumunun lojmanı olduğu halde beğenmediği için lojman kiralattırmaktadır. Düşük ücretli memurlara böyle imkanlar sunulmadığı için yüksek ücretli memura verilen kiralık lojmanlar veya görev tahsisli lojmanlar bir nevi örtülü yardım yerine geçmektedir. Bu yardım özellikle de özel ve görev tahsisli lojmanlarda oturma hakkı olanlar için çantada kekliktir. Bugünkü yazımızda da lüks ve eşyalı lojmanlarda hangi memurların kirasız hangilerinin de sadece kira bedeli ödeyerek oturabileceğini açıklayacağız. Hangi lojmanların her türlü gideri Devlet tarafından karşılanır? Kamu Konutları Yönetmeliği'nde özel tahsisli konutlar olarak nitelenen konutlardan bazılarının tüm giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Kamu Konutları Kanunu gereğince özel tahsisli konutların; ısınma giderleri, demirbaş eşya ve mefruşat giderleri, aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri ile her türlü işletme, bakım ve onarım giderleri ilgili kurum ve kuruluşlarınca karşılanmaktadır. "Özel tahsisli" konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine göre bazılarından kira bedeli alınmakta bazılarından ise alınmamaktadır. Temsil özelliği olup kira bedeli alınmayacak olanlar kimlerdir? Yurt dışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslardan kira bedeli dahi alınmamaktadır. Kira bedeli alınacak makam sahipleri kimlerdir? Bakanlar, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Danıştay Başsavcısı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Müsteşarlar, Diyanet İşleri Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, valiler, Emniyet Genel Müdürü (vali), kaymakamlardan sadece kira bedeli alınmaktadır. Kira bedeli alınacak rütbe sahipleri kimlerdir? Genelkurmay Başkanı, güç komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Genelkurmay 2. Başkanı, ordu komutanları (Deniz ve Havada eşidi), kolordu komutanları ile eşidi kıta/birlik komutanları (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda eşidi), orgeneral ve oramiraller, güç komutanları kurmay başkanları, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanı Kurmay Başkanı, tümen ve tugay komutanları ile eşidi kıta/birlik komutanlarından (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda eşidi) sadece kira bedeli alınmaktadır. Aylık kira bedeli ne kadardır? Kira alınacak konutların aylık kira bedeli, o sene için belirlenen aylık kira birim bedelinin, konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle, ilgili kurum ve kuruluşça tespit edilir. Brüt inşaat alanının 120 metrekareden fazlası dikkate alınmaz. Bu durum bütün konutlar için aynıdır. Aylık maksimum kira bedeli ise 407 TL civarındadır. Yani kamu kurumları tarafından eşyalı görev tahsisli konut özel sektörden 5 bin TL'ye kiralanmış olsa dahi en fazla ilgiliden 407 TL kira bedeli alınmakta olup, kalan ilgili kamu kurumu tarafından karşılanmaktadır. Özel tahsisli lojmanlarda oturma süresi ne kadardır? Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise ana olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilmektedir. Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise ana görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar. Eşyalı lojmanlar kimlere yapılır? Özel tahsisli konutlar ile eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarda bulundurulacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve bunların özellikleri ile kullanma süreleri, personelin temsil ve görev özelliği ile konutların ihtiyaçları ve günün şartları göz önünde bulundurularak, Maliye Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı'nca tespit edilir. İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar ile özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankaların, eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarına alınacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve diğer hususlar ise bu kuruluşların en yüksek karar organlarınca belirlenir. Eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutların; Isınma, demirbaş eşya ve mefruşat giderleri, aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerin, konutun 120 metrekaresine isabet eden kısmından fazlası, ilgili kurum ve kuruluşça karşılanır. Bu konutlardan sadece 120 metrekare için kira bedeli alınmaktadır. Eşyalı görev tahsisli lojman kimlere verilir? Eşyalı görev tahsisli lojman verilecekler şunlardır; Rektörler, müsteşar yardımcıları, TOKİ Başkanı, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, genel müdürler, bağlı ve ilgili kuruluşların en üst amiri, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankaların ve kamu kurum ve kuruluşlarının en üst amiri, yurt dışında elçi müsteşarlar, daimi delege yardımcıları ve büyükelçilik müsteşarları, büyük şehir belediye başkanları, Merkez Bankası Başkan yardımcıları, Başbakanlık ve bakanlıklar teftiş kurulu başkanları, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanı, general ve amiraller.   Memurlar.Net
Kaynak: (rizevizyon) - rizevizyon.com Editör:
Etiketler: Birçok, Kamu, Görevlisi, Evi, Olduğu, Halde, Lojmana, Müracaat, Ediyor, !,
Yorumlar
Haber Yazılımı